top of page
783Hz_001.jpg

7.83 Hz

Als gevolg van bliksemontladingen wereldwijd ontstaan in de atmosfeer laag frequente electromagnetische golven. Deze golven, die bekend staan als de Schumann resonantie, treden op bij specifieke frequenties die worden bepaald door de omtrek van de aarde, de afstand tussen het aarde en de ionosfeer en de elektrische geleidbaarheid van het aardoppervlak. De grondfrequentie van de Schumann resonantie is 7,83 hertz, maar er zijn staande golven met hogere frequenties.

Schumann_resonance_01 kopie 2.png
IMG_0781.JPG
IMG_0770.JPG

Oscillatoren wekken audiogolven op van respectievelijk 7,8 Hz, 14,3 Hz en 20,8 Hz en luidsprekers spelen die frequenties af: de geluiden zijn alleen te laag om te kunnen horen. Op de luidsprekers zijn conische papieren toeters geplaatst die meetrillen in het ritme van de frequenties; deze maken wèl hoorbaar geluid. Door verschillende papiersoorten en verschillende formaten toeters te gebruiken in een geprogrammeerde cyclus ontstaat een steeds veranderende geluidssculptuur.

IMG_0685.-bewerktjpg.jpg
IMG_0676-vierkant.jpg

As a result of lightning discharges worldwide, a series of low-frequency electromagnetic waves are created in the atmosphere. These so called Schumann resonances occur at specific frequencies that are determined by the circumference to the Earth, the distance between the Earth's surface and the ionosphere, as well as the electrical conductivity of the Earth's surface. The fundamental frequency of Schumann resonance is around 7.83 hertz, but there are also standing waves of higher frequencies. 

 

In this work, the electromagnetic waves are expressed in sound waves. Oscillators generate waves of 7.8 Hz, 14.3 Hz and 20.8 Hz respectively and loudspeakers play those frequencies: but the sounds are too low for us to hear. Conical paper horns are placed on the speakers, they vibrate in rhythm with the frequencies; these do make audible sound. By using different paper types and different sizes of horns in a programmed cycle, a constantly changing sound sculpture is created.

Exhibition setting

Studio setting

Sound performance 7.83Hz

Joop Nolles (guitar/voice) and Mels van Zutphen (Modular synthesizer modules) responds to the work 7.83Hz by Mels van Zutphen situated in the church of Den Andel.

Sound performance 'Herzlage' van RoelMeelkop (22:41)

Roel Meelkop responds to the work 7.83Hz by Mels van Zutphen using electronics and acoustic means. Just as 7.83Hz paper cones are set in motion by inaudible sound waves, in this performance sound is used to bring other objects into vibration. At the same time, the sine wave is subjected to further examination.

These works were made possible by Mondriaan Fund

Logo downloads EN web zwart.jpg
bottom of page